In deze verklaring wordt uiteengezet hoe All Signs, gevestigd te Toekomstlaan 1a 2170 Merksem (Antwerpen), persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens als je onze diensten gebruikt of zelf jouw gegevens aan ons bezorgt (bv. via een contactformulier op de website). De gegevens die wij verwerken zijn:
– Familie- en voornaam
– Telefoonnummer
– Adres
– E-mailadres
– Geboortedatum (in geval van sollicitatie)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te kunnen garanderen. Zo zijn er contactgegevens nodig voor communicatie over het product of de service en voor de eventuele levering. Verder gebruiken we de gegevens om te informeren over onze diensten en producten. Tot slot worden gegevens ook verwerkt omwille van wettelijke redenen, zoals de belastingaangifte.

Waar bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren alle bestellingen en contactgegevens van klanten in ons bestelportaal. Daar krijgen alleen medewerkers van All Signs toegang toe.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Neem in dat geval contact op via info@allsigns.be. Voeg ter controle een kopie van je identiteitsbewijs als bijlage in de mail. Maak in die kopie je pasfoto en paspoortnummer zwart om jouw privacy te beschermen. Wij reageren uiterlijk binnen vier werken op jouw verzoek.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

All Signs bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Dit kan uitzonderlijk wel gebeuren indien nodig voor het doel waarvoor jij toestemming gaf of als het een wettelijke verplichting is.

Minderjarigen

Wij hebben niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Maar wij kunnen niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld zonder hun toestemming.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

All Signs gebruikt computerprogramma’s of -systemen die automatisch gegevens verzamelen. Zo gebruiken wij WordPress en in de toekomst zullen wij Facebook gebruiken. Ook gebruiken wij Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren. Daar wordt er informatie verzameld over het gebruik van onze website. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat je voorkeurinstellingen bijvoorbeeld onthouden worden. Dankzij de cookies kunnen wij onze website optimaliseren.

Afmelden voor cookies kan je doen via je browserinstellingen. Daar stel je in dat het geen cookies meer opslaat. Je kan via deze instellingen ook alle info verwijderen die eerder is opgeslagen.

Beveiliging

All Signs neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde aanpassing tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via (+32) 3 685 70 77 of info@allsigns.be.